Općenito

Ovim dokumentom opisano je kako tvrtka GUARANTEE REVOLUTION d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, OIB: 53801157606 (u daljnjem tekstu Tvrtka) obrađuje osobne podatke.

Prikupljanje i priprema osobnih podataka

Tvrtka prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu obrade i slanja podataka u okviru poslovnog odnosa s Vama kao partnerom (kupac, dobavljač), uključujući u tom kontekstu elektronski izrađene i arhivirane dokumente (poput npr. korespondencije, narudžbenice, i sl.). U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podaci (adresa, e-adresa, telefonski kontakt)
 • Podaci za narudžbe i isporuke
 • Podaci za plaćanje

Pohranjuju se sljedeći podaci:

 • Podaci koji služe za prepoznavanje korisnika na platformi
 • Naziv stranice koja se učitava
 • Datum i vrijeme učitavanja
 • Anonimne informacije oko posjećenosti naše web stranice (Google Analytics alati)

Svrha prikupljanja podataka

Glavna svrha zbog koje Tvrtka prikuplja osobne podatke jest da korisnicima omogući sigurno, učinkovito i personalizirano korištenje usluge. Osobni podaci se koriste u sljedeće svrhe:

 • Propisno ispunjavanje ugovornih obveza, realizacija narudžbe
 • Prilagodba, procjena i poboljšanje usluge
 • Osiguravanje adekvatne dostupnosti naših proizvoda i usluga
 • Uspostava tražene komunikacije vezane uz Vaš upit prema Tvrtci u svrhu komercijalne suradnje

Podatke unosite vi sami, odnosno ako je to bilo neophodno mi smo prikupili dodatne podatke iz javno dostupnih registra.

Prikupljanje svih podataka potrebnih za propisno ispunjavanje ugovornih obveza u skladu je s člankom 6 (1) b GDPR-a , Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako želite primati naše newslettere i informacije potrebna je Vaša pisana suglasnost. Obrada Vaših podataka i tu svrhu sukladna je članku 6 (1) a GDPR-a Opće uredbe o zaštiti podataka.

Tvrtka se obvezuje postupati s Vašim podacima sukladno načelima zaštite podataka prema važećim zakonima.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

Tvrtka ne iznajmljuje niti prodaje Vaše osobne podatke trećoj strani. Ne dijelimo s nikakvom trećom stranom bilo kakve osobne podatke naših korisnika, osim ako je dotična osoba dala svoju izričitu pisanu suglasnost ili ako je Tvrtka zakonski obavezna proslijediti navedene podatke. U slučaju da dobijemo sudski nalog nadležnog zakonodavnog tijela, Tvrtka će biti dužna istima dostaviti tražene podatke.

Naši zaposlenici nemaju pravo koristiti osobne podatke koje su prikupljene u svrhu suradnje korisnika i Tvrtke.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice, službama za dostavu koje trebaju znati ime i adresu kako bi mogle dostaviti robu koju ste naručili. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni društvima koja nam pružaju određene usluge, uključujući marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za kupce te slanje poruka u naše ime. Ograničit ćemo osobne podatke koje tim društvima dajemo te će imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe.

Kolačići i dodaci

Tvrtka koristi tzv. kolačiće („cookies“) u svrhu individualnog oblikovanja i optimizacije online doživljaja i online posjeta. Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim posjetima određenom poslužitelju ili informacije o ponudama koje su do tog trenutka učitane. Sve informacije o upravljanju kolačićima možete pronaći ovdje.

Pohrana podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaši podaci se čuvaju sve do završetka poslovnog odnosa, odnosno do isteka važećih jamstvenih rokova, rokova zastare i zakonom propisanih rokova pohrane. Ujedno i do okončanja eventualnih pravnih sporova, kod kojih ti podaci služe kao dokazi.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku pisanim zahtjevom koordinatoru zaštite podataka putem elektroničke pošte ili na adresu sjedišta prema podacima u ovoj Izjavi. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.